Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pravidla soutěžní přehlídky: 

  • Soutěžní přehlídka v kategorii teorie a zajímavost bude organizována formou bez aktivní prezentace, tzn. že zaslané prezentace posoudí odborná porota a na soutěžní přehlídce budou vyhlášeni a odměněni vítězové a promítnuta vítězná/-né prezentace.
  • Soutěžní přehlídka v kategorii tvůrčí aktivita bude organizována formou prezentací (prezentace v MS PowerPoint nebo reálnou ukázkou přihlášené tvůrčí aktivity). Délka prezentace jednotlivce nebo kolektivu je stanovena na maximálně 10 min. (délka prezentace může být upravena dle počtu soutěžících).
  • V rámci soutěžní přehlídky bude hodnocena kvalita prezentace a tvůrčí aktivita z hlediska kreativity, nápadu a jeho realizace, možností a modernost.
  • Vystoupení hodnotí odborná porota v čele s jejím předsedou.
  • Soutěžní přehlídka proběhne v průběhu jednoho dne – 8. března 2022. Přihlášky je možné zaslat přes elektronický systém z www stránek soutěžní přehlídky (http://kyberstoc.vsb.cz/cs/) nebo emailem na adresu j.david@vsb.cz nejpozději do 30. ledna 2022 a charakteristiky a prezentaci s popisem do 20.února 2022. Pro každou tvůrčí aktivitu i prezentaci musí být podána samostatná přihláška!
  • Podrobný harmonogram a přesné místo konání soutěže v rámci univerzitního komplexu bude účastníkům upřesněno po ukončení přijímání přihlášek.

Pro účastníky bude zajištěno malé občerstvení.

Aktualizované informace o soutěžní přehlídce budou zveřejňovány na www stránkách:

http://kyberstoc.vsb.cz/cs/

Možné příklady tvůrčích aktivit

Tvůrčí aktivity s návrhy účelné a efektivní mechanizace a automatizace inženýrských prací, automatizované kon­struování, projektování – CAD, programování, technologické postupy – CAM, zkušební metody, kontrola výroby – CAP, řízení výrobního procesu, návrh robotizovaných pracovišť až na úroveň – CIM.

Řešení problémů ve strojírenství a hutnictví spojených s automatizací a robotizací. Návrhy nových, vhodně použitelných pneumatických a hydraulických mechanizmů.

Řešení problémů spojených s manipulací a skladováním, využití pracovních prostředků a nástrojů, nových materiálů a technologií ve výrobě.

Řešení otázek souvisejících se zlepšením pracovních podmínek, zvýšením bezpečnosti práce a snížením škodlivých účinků výrobních procesů a používaných technologií na přírodu a životní prostředí.

Tvůrčí aktivity řešící a týkají se veškerých druhů dopravy s prvky automatizace, mechatroniky, kybernetiky a softwarových systémů.: železniční, silniční, letecké, vodní i nekon­venčních druhů dopravy, integrovaných dopravních systémů. Využívání moderních prostředků navigace (GPS apod.). Do této oblasti možno zařadit i práce řešící problematiku přenosu informací a telekomunikační techniky zaměřenou na oblast dopravních systémů.

 Tvůrčí aktivity zaměřené k rozvoji slaboproudé a silnoproudé elektrotechniky, elektrických pohonů, energeti­ky, úspor energií, elektroniky a optoelektroniky, rozhlasové, televizní a telekomunikační techniky (včetně využití mobilních telefonů a sítí), lékařské elektroniky, měřící, řídicí a regulační techniky, robotiky a zabezpečovací techniky. Dále pak výpočetní technika z hlediska hardwaru; aplikace mikroprocesorů a jejich programování, návrhy periferních zařízení počítače, návrhy doplňkových zařízení PC, realizace bezdrátového spojení, obslužný software pro řízení a regulaci. Dále pak systémový software zaměřený na podporu doplňkových zařízení.

 Tvůrčí aktivity z oblasti počítačových věd a informatiky zaměřené zejména na software, algoritmy, umělou inteligenci, databáze, počítačové sítě a komunikaci, zpracování grafiky, obrazu a zvuku, softwarové inženýrství, programovací jazyky, počítačové a operační systémy, Web, počítačové hry, informační bezpečnost, e-služby, nekonvenční počítání.

 Tvůrčí aktivity související s tvorbou a využitím učebních pomůcek a didaktické technologie ve školní výuce i při zájmových výukových činnostech v době mimo vyučování s prvky automatizace, mechatroniky, kybernetiky a softwarových systémů.

Učební pomůcky jsou nepostradatelnou skupinou pomůcek, které umožňují vykonávání různých činností (obvykle hry, učební činnosti, práce a činnosti ve volném čase) ve výukovém procesu. Učební pomůckou rozumíme takový materiální didaktický prostředek, který má při použití ve výu­ce přímý a bezprostřední vztah k učivu a zejména k výukovým cílům, k jejichž dosažení má učeb­ní pomůcka napomoci. Učební pomůcky jsou využívány ve výuce jako zdroje informací, prostřed­ky řízení výuky, prostředky kontroly výuky, prostředky pro rozvíjení dovedností i schopností studentů, prostředky motivační.