Přihlaste se pro rok 2020

Březen 2020

Výsledky jednotlivých ročníku předhlídky

KYBER STOČ je soutěžní přehlídka tvůrčích činnosti v oblasti automatizace, mechatroniky, kybernetiky a softwarových systémů studentů odborných středních škol v rámci Moravskoslezského kraje, která je pořádaná katedrou Automatizace a počítačové techniky v průmyslu a Českomoravskou společností pro automatizaci, z.s..

Cílem je podpora odborných aktivit studentů středních odborných škol v oblasti automatizace, mechatroniky, kybernetiky a softwarových systémů s možností jejich rozvoje, získáním nových inspirací, nápadů, dovedností a zkušeností.

Důležité datumy

Partneři KYBER STOČ 2019 

Katedra automatizace a počítačové techniky v metalurgii

časopis AUTOMA – mediální partner,

Fakulta materiálově-technologická, VŠB –TU Ostrava

VŠB-TU Ostrava v rámci projektu „Zlepši si techniku“

SIEMENS, s.r.o.

ABB s.r.o.

Primetals Technologies Czech Republic. s.r.o.

ITeuro a.s.

UNICORN Systems a.s.

Tieto a.s.

k2019